Reaction Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

reaction
n. reaksiyon, tepki, tepkime, karşı kuvvet, tepme, geri tepme, gericilik, irtica, alerji
reaction
Bilim tepkileşim,reaksiyon,tepkime
reaction
Medikal/Tıp Bir ilacın hasta üzerinde aksi tesiri, reaksiyon (Bakınız: A Glossary of Chemistry).
reaction
Biyoloji reaksiyon
reaction
Bilgisayar tepkime (kimya),  tepki (dinamik)
reaction cross section
Bilim tepkileşim kesiti
reaction rate
Bilim etkileşme hızı,reaksiyon hızı ,tepkileşim hızı
reaction set
Bilgisayar tepki kumesi