Reactor Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

reactor
n. reaktör, tepki bobini
reactor
Bilim reaktör
reactor building stand-by filter sys.
Bilim reaktör binası emre hazır filitre siste.
reactor building ventilation system
Bilim reaktör binası havalandırma sistemi
reactor, chemical processing
Bilim kimyasal işlem reaktörü
reactor containment
Bilim güvenlik Zırhı
reactor control
Bilim reaktör kontrolu
reactor control system
Bilim reaktör (otomatik) kontrol sistemi
reactor, converter
Bilim çevirici reaktör
reactor coolant
Bilim reaktör soğutucusu
reactor coolant pressure boundary
Bilim reaktör soğutucu basınç sınırı
reactor core
Bilim reaktör kalbi/koru
reactor core inventory
Bilim reaktör kalp envanteri,reaktör koru envanteri
reactor core isolation cooling system
Bilim reaktör kalbi izalasyon soğutma sistemi
reactor, epithernal/fast/intermediate/thermal
Bilim reaktör epitermal/hızlı/orta/termal