Receiver Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

receiver
n. alıcı, kabul eden kimse, ahize, tahsildar (vergi, gümrük), icra memuru, yediemin, yataklık eden, toplama kabı (distilasyon)
receiver
Medikal/Tıp Gaz v.s. muhafaza eden kab.
receiver
Bilgisayar alici, almac
receiver noise
Bilgisayar alici gurultusu
receiver noise figure
Bilgisayar alici gurultu sayisi
receiver operating characteristics
Bilgisayar karar vericinin etkinligi
receiver terminal
Bilgisayar alis ucbirimi