Recorded Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

recorded
adj. kaydedilmiş, kayıtlı
recorded
Bilim kayıtlı
recorded broadcasting
Bilgisayar banttan yayin
recorded delivery
taahhütlü posta, taahhütlü gönderme