Recurrence Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

recurrence
n. tekrar, yinelenme, tekerrür, nüksetme, başa dönme, tekrar söz konusu etme
recurrence
Medikal/Tıp Yeniden zuhur etme, tekerrür etme, nüksetme, avdet etme (hastalık).
recurrence
Biyoloji rekürens