Regional Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

regional
adj. bölgesel, yerel, yöresel, lokal
regional
Medikal/Tıp Bir bölgeye ait, bölgesel, mıntakavi, mevzii.
regional
Biyoloji rejyonel
regional anatomy
Biyoloji bölgesel anatomi
regional anesthesia
Biyoloji bölgesel anestezi
regional station
yerel istasyon