Regression Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

regression
n. geri çekilme, dönüş, gerileme
regression
Medikal/Tıp 1. Bir hastalık belirtilerinin gerilemesi; 2. Geriye doğru gitme.
regression
Biyoloji gerileme
regression
Bilgisayar baglanim, regresyon
regression curve
Bilgisayar baglanim egrisi
regression equation
Bilgisayar baglanim denklemi
regression line
Bilgisayar baglanim cizgisi