Rejection Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

rejection
n. red, ret, reddetme, çıkarma, ıskarta, defolu mal, dışkı, atık
rejection
Bilim reddetme
rejection
Medikal/Tıp 1. Aktarılan doku parçası veya organın alıcı vücudu tarafından kabul edilmemesi, aktarılan gref'in reddedilemsi; 2. Bazı hayvanlarda görülen annenin yavrusu ile ilgilenmemesi hali.
rejection
Biyoloji rejeksiyon
rejection band
Bilgisayar sondurme bandi
rejection filter
Bilgisayar sondurme suzgeci