Reklâm Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

reklâm
advertising, promo, promotional
reklâm
AD
reklâm
advertisement, commercial, promotion, publicity, promo, build up, canvassing, ballyhoo, spot, advert
reklam afişi
show card
reklâm ajansı
advertising agency, solicitor
reklâm ilanları hazırlayan kimse
copyright writer
reklâm kampanyası
advertising campaign, publicity campaign
reklâm meraklısı toplum
admass
reklâm müdürü
publicity manager
reklâm (radyo)
plug
reklâm sloganı
slogan
reklâm spotu
spot announcement, spot
reklâm süresi
space
reklâm yapımcısı
advertiser, display artist, displayman
reklâm yapma
canvass

Türkçe Almanca Sözlük

reklam
Reklame [die], Werbung [die]
reklam bürosu
Werbung [die]
reklam kampanyası
Werbekampagne [die]
reklam yapmak
werben