Relative Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

relative
n. akraba, yakın, hısım, ilgi zamiri, ilgi cümleciği
relative
adj. ilgili, göreceli, izafi, karşılaştırmalı, bağıl, bağıntılı
relative
Bilim bağıl
relative
Medikal/Tıp İzafi nispi.
relative
Biyoloji relatif
relative
Bilgisayar goreli, goreceli, bagil
relative accommodation
Biyoloji belirli bir mesafede iki gözle bakış için gerekli olan uyum
relative address
Bilgisayar goreli adres
relative atomic mass
Bilim bağıl atomik kütle
relative biological effectiveness
Bilim bağıl biyolojik etkinlik,relatif biyolojik etki(linlik)
relative conversion ratio
Bilim bağıl dönüşüm oranı
relative error
Bilgisayar bagil hata, goreli hata
relative frequency
Bilgisayar goreli frekans (siklik)
relative humidity
bağıl nem
relative importance
Bilim bağıl önem