Relaxation Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

relaxation
n. gevşeme, dinlenme, rahatlama, gevşetme, yumuşatma, eğlence, hafifletme (ceza)
relaxation
Bilim gevşeme
relaxation
Medikal/Tıp 1.Gerilmiş bir şeyin gevşemesi, gerginliğin kaybolması, dinlenme, relaksasyon; 2. Bir organda normal çalışmanın hafiflemesi, görev gücününazalması; 3. Kastaki kasılma devresini izleyen gevşeme devresi.
relaxation
Biyoloji relaksasyon
relaxation labelling
Bilgisayar (kisit) gevsetmeli etiketlendirme
relaxation oscillation
Bilgisayar gevseme salinimi
relaxation time
Bilim dinlenme zamanı,kararlılığa varma zaman
relaxation time
Bilgisayar gevseme suresi