Relevance Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

relevance
n. ilgi, ilişki, alâka, uygunluk
relevance
Bilgisayar ilgililik, anlamlilik