Repeat Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

repeat
n. tekrar, tekrarlama, yineleme, nakarat, tekrar edilen şey
repeat
v. tekrarlamak, tekrar etmek, yinelemek, ezberden okumak, yinelenmek, ağzına gelmek, aralıksız ateş etmek (tüfek)
repeat examination
ikmal sınavı
repeat request
Bilgisayar yineleme istemli