Request Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

request
n. dilek, rica, arzu, istek, istem, talep, dilekçe
request
v. rica etmek, istemek, resmen istemek, talep etmek, ricada bulunmak
request
Bilgisayar istek
request for information
Bilgisayar proje bilgi ilani
request for proposal
Bilgisayar proje oneri ilani
request program
istek programı
request repeat
Bilgisayar hata durumunda yineleme
request sick leave
hastalık izni istemek
request stop
durma talebi