Revenge Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

revenge
n. hınç, öç, intikam, rövanş, hesaplaşma, acısını çıkarma, intikam hırsı, kin, öç alma isteği
revenge
v. öcünü almak, hıncını almak, intikamını almak
revenge on
öcünü almak, intikamını almak
revenge oneself for smth
hıncını çıkarmak
revenge oneself on smb
öç almak, intikam almak