Revenue Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

revenue
n. gelir, devlet geliri, maliye, hazine (devlet)
revenue board
maliye, defterdarlık
revenue office
maliye, defterdarlık
revenue officer
maliyeci, gümrükçü, gümrük memuru
revenue stamp
damga pulu