Reversal Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

reversal
n. tersine çevirme, tersini yapma, ani değişiklik, geri dönme, kararı bozma, iptal, ters giriş (hukuk), yürürlükten kaldırma
reversal
Medikal/Tıp Tersine çevrilme, tersin dönüşme.
reversal
Biyoloji tersine dönme
reversal of opinion
fikir değişikliği
reversal-solarization
Bilim pozitif baskı (solarizasyon)