Reverse Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

reverse
n. tersi, ters, terslik, aksilik, başarısızlık, ters taraf, arka taraf, öbür yüzü, geri vites, geri tepme, yenilgi
reverse
v. tersine çevirmek, tersini çevirmek, tersyüz etmek, döndürmek, bozmak, iptal etmek, geriye doğru döndürmek, ters yönde dönmek, geri çevirmek
reverse
adj. ters, zıt, karşıt, aksi, geri
reverse
Bilim tersimek
reverse channel
Bilgisayar ters yonde kanal
reverse charge
Bilgisayar odemeli
reverse charge call
ödemeli görüşme
reverse current
ters akım
reverse engineering
Bilgisayar tersine muhendislik
reverse flying
ters uçuş
reverse of the medal
madalyonun öbür yüzü
reverse order
sondan başa doğru sıra, sondan başa doğru sıralama, tersine sıra
reverse overjet
Medikal/Tıp Kapanış halinde alt-üst kesici dişlerin kesici kenarları arasındaki yatay mesafe. (over-jet) tersine Angle 3. sınıf maloklüzyonda görüldüğü gibi, üst kesicilerin alt kesicilerin lingualine doğru kapandığı, ön-arka kapanışın normalin tam tersi olduğu durum
reverse side
ters taraf
reverse the charge
ödemeli aramak