Reversible Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

reversible
adj. ters çevrilebilir, çevrilebilir, iki taraflı, tersi de kullanılabilir, iptal edilebilir, bozulabilir (karar), tersinir
reversible
Bilim tersinir
reversible
Medikal/Tıp Geriye dönebilir, tersine çevrilebilir, eski haline gelebilir.
reversible
Biyoloji reversibl
reversible
Bilgisayar tersinebilir, tersinir
reversible process
Bilgisayar tersinir surec
reversible reaction
Bilgisayar tersinir tepkime