Ridge Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

ridge
n. sırt, yükselti, tepe, dağ sırası, dağ silsilesi, çıkıntı, çapalanmış düz sıra, kabarık çizgi (toprak, deniz)
ridge
Bilim bombe
ridge
Medikal/Tıp Kemikte kasların yapıştığı sahah.
ridge
Biyoloji kabartı
ridge
Bilgisayar sagri