Roar Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

roar
n. kükreme, gürleme, uğultu, uğuldama, gürültü
roar
v. kükremek, gürlemek, uğuldamak, haykırmak, bağırmak, hırıltılı solumak (at), bağıra çağıra söylemek