Roaring Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

roaring
n. kükreme, gürleme, uğultu, uğuldama, gürültü, gümbürtü, gürültülü kahkaha
roaring
adj. kükreyen, gürleyen, uğuldayan, gürültülü, hararetli, çok iyi, kapış kapış satılan, fanatik
roaring
Medikal/Tıp Hırıltılı soluma meydana getiren at hastalığı.