Rough Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

rough
n. taslak, müsvedde, zorluk, kaba tip, külhanbeyi, kabadayı, işlenmemiş şey, engebeli arazi, nal kayarı
rough
v. pürüzlendirmek, pütür pütür yapmak, itip kakmak, kötü davranmak, terbiye etmek (at), nal kayarı takmak, sert çıkmak
rough
adj. kabataslak, pürüzlü, pürtüklü, dik (saç), engebeli, taslak halinde olan, fırtınalı, haşin, dalgalı, sert, kaba, kaba saba, gürültücü, hoyrat, işlenmemiş, yaklaşık, aşağı yukarı, cilasız, kulak tırmalayıcı, rahatsız edici, zor, kötü, açık saçık, müste
rough
adv. kabaca, sertçe, geçici olarak, eğreti
rough
Biyoloji kaba
rough and ready
pratik, kaba ama iş görür, yasak savar, kaba saba ama içten, kayıtsız
rough and tumble
kıran kırana, ite kaka, saç saça başbaşa
rough calculation
kaba hesap, kabaca bir tahmin
rough copy
müsvedde, eskiz, karalama
rough diamond
işlenmemiş elmas, iyi kâlpli ama kaba insan
rough estimate
kabaca tahmin, kabaca hesap
rough grind
iri taneli öğütmek, kaba taşlama yapmak
rough guess
kaba bir tahmin
rough handle
kaba davranmak, hoyrat davranmak, itip kakmak, kabaca ele almak
rough hew
kabaca yontmak, kabasını almak, kabaca yapmak