Round Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

round
n. daire, halka, çember, tur, yuvarlak şey, dizi, birbiri ardına yapılan şeyler, dilim, yaylım ateşi, tufan, raund, kanon [müz.]
round
v. yuvarlaklaştırmak, etrafını sarmak, etrafında dönmek, etrafını dolaşmak, etrafını dolaşarak geçmek, yuvarlaklaşmak, tamamlanmak, dönmek
round
adj. yuvarlak, daire şeklinde, küresel, top şeklinde, tam, kesirsiz, bütün, okkalı, açık, kesin, çekinmeden, şiddetli, sert (şarap)
round
adv. daire şeklinde, çepeçevre, boyunca, etrafına, öbür tarafa, bu tarafa
round
prep. çevresinde, etrafında, yakında, yakınında, hakkında, konusunda
round
Medikal/Tıp Yuvarlak, rotundus.
round after round of applause
alkış tufanı
round angle
tam açı
round arch
yarım dairelik kemer [mim.]
round dance
halka olup edilen dans
round down
Bilgisayar asagi yuvarlama
round nosed
yuvarlak uçlu, yuvarlak burunlu
round off
yuvarlak hale getirmek, toparlamak (konuşma), sonunu getirmek, tamamlamak, döndürmek (gemi)
round off
Bilgisayar yuvarlama
round on
çıkışmak, saldırmak, üzerine atılmak