Roundabout Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

roundabout
çepeçevre
roundabout
n. dolambaçlı yol, dolaylı anlatım, atlıkarınca, döner kavşak, yuvarlak kavşak
roundabout
adj. dolaylı, dolambaçlı, toplu, tombul, toparlak
roundabout way
dolambaçlı yol