Rule Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

rule
n. kural, talimat, kanun, prensip, hüküm, mahkeme kararı, tüzük, yönetmelik, egemenlik, idare, metre, cetvel, standart, norm, gönye
rule
v. yönetmek, hükmetmek, idare etmek, emretmek, sözü geçmek, saltanat sürmek, hüküm vermek, karara varmak, çizmek, çizgi çekmek, cetvelle çizmek, düzeyinde olmak, geçerli olmak
rule
Bilim kural
rule
Medikal/Tıp Kaide, kural.
rule based
Bilgisayar kuralci, kurala dayali
rule of law
hukukun üstünlüğü
rule of the road
trafiğin akış düzeni
rule of thumb
el kararı, el yordamı, pratik yöntem
rule out
v. silmek, çıkarmak, almamak, diskalifiye etmek, kabul etmemek, reddetmek
rule over
hükmetmek, hakim olmak
rule smb. out of order
konuşmasını kesmek, konuşturmamak, sözünü kesip konuşturmamak
rule smth. out
karalamak, silmek, üzerini çizmek
rule smth. out of order
kabul etmemek
rule the roast
sözü geçmek, dediğini yaptırmak
rule the roost
sözünü geçirmek