Saatimin Pilini Değiştirir Misiniz Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

saatimin pilini değiştirir misiniz
Would you please change the battery in my watch