Sağ Elini Kullanan Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

sağ elini kullanan
right handed
sağ elini kullanan kimse
right hander, right handed person