Sağ Elle Kullanılan Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

sağ elle kullanılan
right handed