Sağ Vuruş Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

sağ vuruş
right hander, right hand blow, forehand