Sağlanmak Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

sağlanmak
supply, provide something that is needed or desired; furnish, equip; make up for, compensate for; temporarily substitute for