Salbutamol Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

salbutamol
Medikal/Tıp İsoprenaline'den elde edilen bronkodilatör bir madde.