Satırın Üstüne Basılmış Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

satırın üstüne basılmış
superior