Sayı Yapmak Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

sayı yapmak
score, score up, put on, knock up, convert