Scoop Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

scoop
n. top, kepçe, kürek, çukur, vuruş, hamle, atlatma (gazete), haberi ilk verme (gazete), büyük kazanç, vurgun
scoop
v. kepçe ile boşaltmak, diğer gazeteleri atlatmak, para kesmek
scoop
Medikal/Tıp Ölü dokuları temizlemede kullanılan kaşık şeklinde cerrahi alet, kaşık.
scoop in
para kesmek
scoop out
kepçe ile boşaltmak, içini oymak, oymak, çukur açmak
scoop up
kapmak, kaldırmak, toplamak