Screen Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

screen
n. ekran, perde, bölme, paravan, pano, siper, elek, kalbur, beyaz perde
screen
v. perde ile ayırmak, korumak, saklamak, gizlemek, örtmek, kamufle etmek, kalburdan geçirmek, elemek, eleme yapmak, oynatmak (film), ekranda göstermek, filme almak (kitap vb.)
screen
Bilim ekran,elek
screen
Medikal/Tıp 1. Paravana, perde, ekran; 2. Muayene (tetkik) etmek; 3. Bakınız: Screening.
screen
Bilgisayar gaz plazmali ekran
screen burn
Bilgisayar ekran yani¤i      
screen capture
Bilgisayar ekran yakalama
screen efficiency
Bilgisayar ekran verimlili¤i
screen grid
ekran ızgarası
screen grid
Bilgisayar ekran izgarasi
screen off
perde ile ayırmak
screen printing
Bilgisayar ekranin basimi
screen saver
Bilgisayar ekran koruyucu
screen shot
Bilgisayar ekran resmi
screen terminal
Bilgisayar ekranli ucbirim