Search Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

search
n. araştırma, arama
search
v. araştırmak, aramak, üstünü aramak, yoklamak, incelemek, sondalamak [tıp.], gedik açmak (mermi)
search
Bilim aramak
search after
peşinde koşmak
search and replace
Bilgisayar bul ve de¤istir
search and rescue
arama ve kurtarma
search coil
Bilim test bobini
search coil
Bilgisayar arama bobini
search cycle
Bilgisayar arama cevrimi
search for
aramak, bulmaya çalışmak
search high and low
fellik fellik aramak, her yerde aramak
search into
iyice incelemek, içyüzünü araştırmak
search key
Bilgisayar arama anahtari
search me
bilmem, bilmiyorum, nereden bileyim
search out
arayıp bulmak, araştırıp öğrenmek, ortaya çıkarmak, keşfetmek