Secondary Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

secondary
n. ikincil şey, ikinci dereceli şey, sekonder devre, uydu
secondary
adj. ikinci, orta, orta dereceli, ikinci derecede, ikincil, ikinci dereceli, önemsiz, ara (renk), tâli
secondary
Medikal/Tıp Tali, ikinci derecede (ehemmiyet taşıyan) olan, ikinci gelen.
secondary
Biyoloji sekonder
secondary
Bilgisayar ikincil
secondary aldosteronism
Biyoloji sekonder aldosteronizm
secondary amenorrhea
Biyoloji sekonder amenore
secondary anemia
Biyoloji sekonder anemi
secondary circuit
Bilim ikinci devre
secondary color
ara renk, karışım rengi
secondary containment
Bilim ikinci emniyet kabı
secondary coolant
Bilim ikinci soğutucu,ikinci devre soğutucusu,
secondary coolant circuit
Bilim ikinci soğutma devresi,sekonder soğutma çevrimi
secondary dentine
Medikal/Tıp Direkt/ indirekt kuafajdan sonra veya kendi kendine, odontoblastların pulpanın açılmışveya açılmak üzere olan pulpa- dentin sınırında pulpayı korumak amacı ile sonradan yaptıkları ince ek dentin tabakası.
secondary diagonal
Bilgisayar ikincil kosegen