Security Kernel Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

security kernel
Bilgisayar guvenlik kabu¤u