Sedimentation Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

sedimentation
n. sedimantasyon, çökelme, tortulaşma
sedimentation
Bilim çökelme
sedimentation
Medikal/Tıp Çöktürme, posa veya rüsup birikmesi, sedimantasyon.
sedimentation
Biyoloji sedimentasyon
sedimentation rate
n. sedimantasyon hızı
sedimentation rate
Biyoloji sedimentasyon