Semi Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

semi
pref. yarı, yarım
semi
Medikal/Tıp ' Yarım' anlamında önek.
semi annual
yarıyıllık, altı ayda bir olan
semi-conductor
Bilim yarı iletken
semi-conductor detector
Bilim yarı-iletken dedektör
semi-empirical
Bilim yarı denel
semi-empirical mass formula
Bilim yarı ampirik kütle formülü
semi permanent
yarı kalıcı
semi permanent color
yarı kalıcı boya
semi-permanent connection
Bilgisayar yarikalici ba¤lanti