Sense Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

sense
n. duyu, duygu, manâ, us, his, sezme, hissetme, sağduyu, algı, anlama, bilincinde olma, anlam, amaç, niyet, düşünce, kanı, eğilim, yön
sense
v. hissetmek, algılamak, sezmek, farkında olmak, anlamak, duyarlı olmak
sense
Medikal/Tıp His, duygu, duyu, sensus.
sense
Bilgisayar anlam do¤rultu
sense of beauty
güzellik anlayışı
sense of direction
yön kestirme yeteneği
sense of duty
görev anlayışı
sense of hearing
işitme duyusu
sense of humor
espri anlayışı, şakadan anlama
sense of locality
yer duygusu, nerede olduğunu anlama yeteneği
sense of pain
acı hissi
sense of proportion
göz kararı, oran kavramı
sense of security
güvenlik hissi
sense of sight
görme duyusu
sense of smell
koklama duyusu

Almanca Türkçe Sözlük

Sense
[die] tırpan