Serious Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

serious
adj. ciddi, önemli, ağır, ağırbaşlı, şakaya gelmeyen
serious
Medikal/Tıp Ciddi, vahim.
serious
Biyoloji ciddi
serious minded
ağır