Service Provider Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

service provider
Bilgisayar hizmet sa¤layici, hizmet sunucu