Sexagesimal Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

sexagesimal
n. altmışlı kesir
sexagesimal
adj. altmışar, altmış altmış giden, altmışlık