Shock Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

shock
n. şok, darbe, sarsıntı, bunalım, sarsılma, utanç, elektrik şoku, elektrik çarpması, demet, balya, taranmamış saç, karışık saç, keçeleşmiş saç
shock
v. kâlbini kırmak, şok etmek, sarsmak, şaşırtmak, sarsılmak, darıltmak, dehşete düşürmek, elektrik çarpmak, elektroşok uygulamak, demet yapmak, balyalamak
shock
Medikal/Tıp Tansiyon düşmesi, hızlı ve zayıf nabız, solgun ve soğuyan deri, zayıf solunum vb. semptomları olan akut dolaşım bozukluğu yetersizliği.
shock
Medikal/Tıp 1. Travma veya sıvı kaybı sebebiyle ani olarak ortaya çıkan periferik dolaşım yetmezliği (Hastada cilt soluktur, soğuk terleme vardır, nabız zayıf ve süratlidir, huzursuzluk vardır ve bazan bilinç de kayolur); 2. Ani müdahale sonucu görülen şiddetli sarsı
shock
Biyoloji şok
shock absorber
amortisör, tampon
shock excitation
Bilgisayar sok uyarim
shock headed
adj. saçları keçeleşmiş, taranmamış saçlı
shock therapy
şok tedavisi
shock treatment
şok tedavisi
shock troops
baskın birlikleri
shock wave
şok dalgası, heyecan dalgası, korku dalgası
shock worker
insan gücünün üstünde çalışan işçi