Shoot Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

shoot
n. atış, atma, fışkın, vurma, vuruş, av, avlak, budak, çekim, fotoğraf çekme, ateş etme, mesafe, şiddetli akıntı, filiz, sürgün, füze fırlatma, keresteyi rendeleme
shoot
v. atmak, avlamak, vurmak, çekmek [fot.], fırlatmak, ateş etmek, öldürmek, şut çekmek, atış yapmak, çekmek, çekim yapmak, hızla geçmek, iğne yapmak, aşı yapmak, sürgün vermek, filizlenmek, yuvarlanmak (varil vb.), perdahlamak (kereste), avlanmak, fırlamak
shoot a film
film çekmek, film çevirmek
shoot a glance
göz atmak, göz gezdirmek
shoot ahead
ok gibi fırlamak, fırlamak, atılmak, öne geçmek
shoot ahead of
fırlayıp geçmek, hızla geçmek, geride bırakmak
shoot craps
kreps oynamak
shoot dead
öldürmek, vurup öldürmek
shoot down
vurup düşürmek, yıkmak (ümit), boşa çıkarmak
shoot forth
sürgün vermek, filizlenmek, yeşermek
shoot it out
çatışmaya girmek, silâhları konuşturmak, tartışmaya girmek, hırlaşmak
shoot off
vurmak, ateş etmek, fırlamak, ok gibi fırlamak
shoot off one's mouth
abartmak, mübâlağa etmek, yüksekten atmak, boşboğazlık etmek, patavatsızlık etmek
shoot one's bolt
son bir gayret göstermek, son gayretini kullanmak
shoot out
atmak, fırlatmak, dışarı atmak, çıkarmak, filizlenmek, fırlamak, çıkmak