Shuffle Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

shuffle
n. ayaklarını sürüme, sürtünerek gitme, karma, karıştırma, yer değiştirme, elden ele dolaştırma, kem küm etme, kaçamak cevap verme
shuffle
v. ayaklarını sürümek, ayak diremek, kâğıtları karmak, sürtünerek gitmek, karıştırmak, karman çorman etmek, sözü değiştirmek, kem küm etmek, ağız yapmak, sakınmak, kaytarmak, yerinde duramamak, kıpırdanmak, elden ele dolaştırmak, kaçırmak
shuffle dose
Bilim sürekli ışınlama dozu
shuffle-dwell irradiatiator
Bilim sürekli ışınlayıcı
shuffle one's feet
ayaklarını dürümek, ayak diremek
shuffle the cards
kâğıtları karmak
shuffle through smth
baştan savma yapmak