Shut Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

shut
v. kapatmak, kapamak, yummak, kapanmak, örtmek, sokmamak, içeri almamak, kapmak, kıstırmak, katlamak
shut
adj. kapatılmış, kapanmış, örtülü, kapalı
shut down
kapamak, kapatmak, faaliyetini durdurmak, işi durdurmak
shut-down, chain reaction
Bilim durdurma, zincir reaksiyon
shut down on
son vermek, kesmek
shut down upon
son vermek, kesmek
shut in
hapsetmek, kapamak, çıkarmamak, kuşatmak, sıkıştırmak (parmak vb.), kıstırmak, kapmak, görüşünü engellemek
shut off
kapatmak, kesmek, durdurmak, ayırmak, tecrit etmek
shut-off valve
Bilim kapama vanası
shut out
girmesini engellemek, dışarıda bırakmak, sokmamak, kapamak, engellemek, görüşünü engellemek, sayı vermemek
shut the door on
kapıyı suratına çarpmak, bütün kapıları kapatmak, imkânsızlaştırmak
shut to
kapamak, kapatmak, yummak, kapanmak
shut up
susmak, sesini kesmek, susturmak, kapamak, kapatmak, kilitlemek, hapsetmek, kapı ve pencereleri kapatmak
shut your gob
kapa çeneni, sus
shut your mouth
kapa çeneni