Sick Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

sick
yakalatmak, saldırtmak
sick
adj. hasta, rahatsız, keyifsiz, midesi bulanmış, kusmak üzere, hasret, özlemiş, usanmış, bıkkın, soluk, bulanmış, dağınık, iğrenç, mide bulandırıcı
sick
Medikal/Tıp 1. Hasta; 2. Bulantılı.
sick
Biyoloji hasta
sick abed
Biyoloji yatalak hasta
sick at heart
kederli, üzgün
sick bay
revir, gemi reviri
sick benefit
n. hastalık parası
sick berth
revir, gemi reviri
sick call
vizite [ask.]
sick certificate
rapor, hastalık izni
sick headache
yarım başağrısı, migren
sick him
saldır, yakala
sick insurance
hastalık sigortası, sağlık sigortası
sick leave
hastalık izni